heart

A Meal for A Meal

Som medlem i Romy Foods-familjen har vi en nollvision vad gäller matsvinn.  Vi minskar svinnet med 90 % för frysta måltider genom att leverera med Torus Pak-teknik. Detta speglar vår ambition att bidra till en hållbarare livsmedelsserviceindustri och som en följd av detta skapade vi i juni 2016 Romy Foods globala livsmedelsprogram – A Meal for a Meal – i kampen mot global hunger.

För varje gram matsvinn som vi lyckas förhindra återinvesterar vi ett gram där det behövs som mest. Matsvinnet från en måltid som vi förhindrar är en ny måltid någon annanstans. I samarbete med ledande NGO SOS Malta stöder företaget 2 000 barn som går på lågstadieskolor i Uganda och har redan tillhandahållit mer än en miljon måltider. Detta initiativ kommer att fortsätta att växa ju fler måltider som säljs!

Läs mer på www.amealforameal.com.