heart

A Meal for A Meal

Som medlem av Romy Foods-familien, har vi en visjon om null matsløsing. Basert på frosne måltider levert av Torus Pak-teknologi reduserer vi matavfall med 90 %. Dette er vår forpliktelse til en mer bærekraftig næringsmiddelindustri, og, drevet av denne filosofien, opprettet vi i juni 2016 Romy Foods Global Food Programme – Et måltid for et måltid – for å bidra til å bekjempe global hungersnød. For hvert gram av matavfall vi eliminerer, reinvesterer vi ett gram der det trengs. Det eliminerte matavfallet, og tap fra ett måltid er lik et ferskt måltid et annet sted. I samarbeid med den ledende NGO-en SOS Malta støtter selskapet 2000 barn som går på barneskoler i Uganda, og har allerede gitt mer enn en million måltider. Dette initiativet vil fortsette å vokse etter hvert som flere måltider selges!

Les mer på www.amealforameal.com.